หน้าแรก
>>> เวลา
สมาชิกเข้าสู่ระบบlogin ไม่ได้ ติดต่อ คุณเตือนใจ 0895773182
ผู้เข้าชม
เรามี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฝากความคิดถึง

>>>เงินๆทองๆ>>>

>>>มุม ชิว ชิว>>>

ไปเที่ยวสัตหีบดีกว่าsattahipbeach.com

 

!!!ด่วนที่สุด!!! แจ้งรายงานเกิด-ตาย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ มาจากที่ว่าการอำเภอสัตหีบแล้ว ขอให้ผู้ที่รับผิดชอบงานเข้ามาจดรายงานได้ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสัตหีบ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘

"ด่วนที่สุด" เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกท่าน
ขอเชิญเข้าร่วม ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ ในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘
เวลา  ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๒ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
บ้านเตาถ่าน โดยพร้อมเพียงกัน

ขอเชิญผู้รับผิดชอบงานควบคุมโรคทุกรพ.สต. เข้าร่วมประชุมชี้แจงและสรุปผลงานรอบ ๒ เดือนของการรณรงค์ฉีดวัคซีน dT ในวันที่พฤหัสที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสัตหีบ

แจ้ง...!!! เจ้าหน้าที่และลูกจ้างที่ปฏิบัติงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสัตหีบ ทุกท่าน เข้าร่วมตรวจสุขภาพประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนี้
วันที่ ๑๖ - ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.
ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ณ รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
วันที่ ๑๘ - ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  เวลา ๐๗.๓๐ - ๑๐.๐๐ น.
เจาะเลือด ณ ห้อง NCD (หลังห้อง ER ตึกใหม่) รพ.สัตหีบ กม.๑๐
(ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ ๓๕ ปีขึ้นไป ให้งดน้ำและอาหารให้ครบ ๑๒ ซม. ก่อน)
วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ถึง ๖ มีนาคม ๒๕๕๘  เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.
เอกซเรย์ปอด ณ ห้องเอกซเรย์ รพ.สัตหีบ กม.๑๐
วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ถึง ๖ มีนาคม ๒๕๕๘  เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.
ตรวจสุขภาพโดยแพทย์ ณ ห้องตรวจผู้ป่วยนอก รพ.สัตหีบ กม.๑๐

!!!ด่วนที่สุด!!! แจ้งรายงานเกิด-ตาย ประจำเดือน  มกราคม ๒๕๕๘ มาจากที่ว่าการอำเภอสัตหีบแล้ว ขอให้ผู้ที่รับผิดชอบงาน เข้ามาจดรายงานได้ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสัตหีบ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่  ๑๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘

"ด่วนที่สุด" เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกท่าน
ขอเชิญเข้าร่วม ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ ในวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
เวลา  ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสัตหีบ โดยพร้อมเพียงกัน

แจ้งขอเชิญประชุมโครงการ อสม.ปปช. ดูหนังสือเชิญที่นี่
!!!ด่วน!!! ขอให้ทุกรพ.สต.ดาวน์โหลดแบบรายงาน dTC2 สำหรับรายงานผลการฉีดวัคซีนรณรงค์ป้องกันโรคคอตีบ  เพื่อรายงานกลับมายังสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสัตหีบทุกวันพุธของสัปดาห์จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2558 ดาวน์โหลดที่นี่


เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง กรุณาตรวจสอบเวรการปฏิบัติงานจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ ที่ห้องงาน ดลนภา

!!!ด่วนที่สุด!!! แจ้งรายงานเกิด-ตาย ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๗ มาจากที่ว่าการอำเภอสัตหีบแล้ว ขอให้ผู้ที่รับผิดชอบงาน เข้ามาจดรายงานได้ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสัตหีบ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่  ๑๒  มกราคม  ๒๕๕๘


"ด่วนที่สุด" เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกท่าน
ขอเชิญเข้าร่วม ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ ในวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๘
เวลา  ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๒ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
นาจอมเทียน โดยพร้อมเพียงกัน

แจ้้งแนวทางการบริหารงบค่าใช้จ่ายบริการแพทย์แผนไทย เขต ๖ ระยอง ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ดาว์โหลดที่นี่

สรุปตารางเวรปฏิบัติงานเฝ้าระวังการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 นะครับ   ดาวน์โหลดที่นี่

!!!ด่วนที่สุด!!! ขอเชิญเจ้าหน้าที่งานควบคุมโรคติดต่อจากทุก รพ.สต.เข้าร่วมประชุมทีม SRRT ในวันที่ 26 ธันวาคม 2557 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสัตหีบ เพื่อรับทราบสถานการณ์ของโรคไข้เลือดออกและเตรียมการรณรงค์ฉีดวัคซีนคอตีบ - บาดทะยัก ในปี 2558

!!!ด่วนที่สุด!!! แจ้งรายงานเกิด-ตาย ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๗ มาจากที่ว่าการอำเภอสัตหีบแล้ว ขอให้ผู้ที่รับผิดชอบงาน เข้ามาจดรายงานได้ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสัตหีบ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่  ๑๒  ธันวาคม  ๒๕๕๗

"ด่วนที่สุด" เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกท่าน
ขอเชิญเข้าร่วม ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ ในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗
เวลา  ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๒ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
บ้านโค้งวันเพ็ญ โดยพร้อมเพียงกัน

ประชากรเป้าหมายปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ดาวน์โหลด

มาตรฐาน 43 แฟ้ม ดาวน์โหลด

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 05 มีนาคม 2015 เวลา 09:46 น.)

 

 Download : คู่มือตัวชี้วัดคำรับรองปฏิบัติราชการกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2556

Download : นโยบายการพัฒนางานสาธารณสุข รพ.สต ปี 2556

 

Kiss   การขออนุญาต เปิดร้านขายยา

Kiss    การขอ อย.

 

>>สำนักงานหลักประกันสุขภาพ สปสช.<<

 

 

 

***โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา(Ebola)ในแถบแอฟริกาตะวันตก***

เว็บไซต์สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่

แผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อม ป้องกัน และแก้ไขปัญหา โรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ (พ.ศ. 2556-2559)

แนวทางการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธ์ใหม่ 2012

องค์ความรู้เรื่อง โรคไข้เวสต์ไนล์ (WEST NILE FEVER)

 

 


 

RE2013

ระบบจัดเก็บรายงานออนไลน์(เฉพาะสมาชิกเท่านั้น)
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสัตหีบ

>>> ผู้บริหาร

นายกิตติ บุญรัตนเนตร

สาธารณสุขอำเภอสัตหีบ

>> พยากรณ์อากาศ
>>>Web site ที่น่าสนใจ

>>> สถิติการเข้าชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมวันนี้7
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมวานนี้35
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมสัปดาห์นี้189
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมเดือนนี้760
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด52341

เริ่มนับ : 1 พ.ค.54