หน้าแรก
>>> เวลา
สมาชิกเข้าสู่ระบบlogin ไม่ได้ ติดต่อ คุณเตือนใจ 0895773182
ผู้เข้าชม
เรามี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฝากความคิดถึง

>>รายงานที่สำคัญ....ควรอ่าน>>

>>>มุม ชิว ชิว>>>

ไปเที่ยวสัตหีบดีกว่าsattahipbeach.com

 

1.ศึกษาเพิ่มเติมหรือดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่่ ........ หรือ http://bps2.moph.go.th/

2."การบริหารงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2559" วันที่ 7 ตุลาคม 2558 ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดสไลด์ สปสช.ปี2559(ประชุมชี้แจงที่ อบจ.ชลบุรี 19 พ.ย.58)
ด่วนที่สุด เรียน รพ.สต.ทุกแห่ง ขอให้ส่งแบสำรวจแผนความต้องการจำเป็นในการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan) ที่ห้องงาน ดลนภา ภายในวันที่29 ต.ค.58เพื่อรวบรวมส่งสสจ.ชลบุรีต่อไป

ศูนย์การเรียนรู้สุขภาพเฉลิมพระเกียรติฯภายใต้โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเฉลิมฉลองพระชมมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ดาวน์โหลด powerpoint, word
*ด่วนที่สุด* ขอเชิญเจ้าหน้าที่ทีม SRRT ทุกท่าน เข้าร่วมรับการประเมินอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง ปี 2558 ในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘  ณ ห้องประชุมชั้น ๔ รพ.สัตหีบกม.๑๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป

ด่วนที่สุด+++ขอให้รพ.สต.ทุกแห่งสรุปผลการดำเนินงานสาธารณสุขตามตัวชี้วัดปีงบประมาณ2558(TOR)รอบ 8 เดือน(ต.ค.57-พ.ค.58) ดาวน์โหลดและสรุปผลการดำเนินงานตามแบบฟอร์มที่ส่งมาและส่งข้อมูลกลับสสอ.สัตหีบที่ห้องงานคุณเตือนใจ ภายในวันที่ 11 มิ.ย.58 ทั้งนี้เพื่อสรุปรูปเล่มให้ สสจ.ภายในวันที่ 12 มิ.ย.58 ขอบคุณครับที่ให้ความร่วมมือ

ขอเชิญเจ้าหน้าที่ทีม SRRT ทุกท่าน เข้าร่วมประชุมหารือการดำเนินงานวัคซีน dT ในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘  ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสัตหีบ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป

*ด่วนที่สุด* ขอเชิญเจ้าหน้าที่ทีม SRRT ทุกท่าน เข้าร่วมรับการประเมินมาตรฐาน SRRT ในวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๘  ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสัตหีบ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

ประชากรเป้าหมายปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ดาวน์โหลด

มาตรฐาน 43 แฟ้ม ดาวน์โหลด

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2016 เวลา 08:55 น.)

 
>>> ผู้บริหาร

นายกิตติ บุญรัตนเนตร

สาธารณสุขอำเภอสัตหีบ

>>>Web site ที่น่าสนใจ