หน้าแรก
>>> เวลา
สมาชิกเข้าสู่ระบบlogin ไม่ได้ ติดต่อ คุณเตือนใจ 0895773182
ผู้เข้าชม
เรามี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฝากความคิดถึง

>>>เงินๆทองๆ>>>

>>>มุม ชิว ชิว>>>

ไปเที่ยวสัตหีบดีกว่าsattahipbeach.com

 

ขอเชิญทีม SRRT เข้าร่วมประชุมประจำเดือนเมษายน  นวันที่ 25 เมษายน 2557  ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป  ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสัตหีบ จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน....

"ระชาสัมพันธ์" โรงพยาบาลสัตหีบ กม.๑๐ ได้จัดกิจกรรมรดน้ำขอพร
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตหีบ กม.๑๐ และ สาธารณสุขอำเภอสัตหีบ
นวันศุกร์ที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ขอเชิญ ผอ.รพ.สต. เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ได้จัดพิธีสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรีและผู้สูงอายุ ในวันจันทร์ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๗ ณ ลานอเนกประสงค์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี เวลา ๑๓.๓๐ น. ขอเชิญ ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เข้าร่วมพิธีตามวันและเวลาดังกล่าว
โดยมีรถออกจาก สสอ.สัตหีบ เวลา ๑๐.๐๐ น.

กรอบระยะเวลา และหลักเกณฑ์การประเมินผลงานปฏิบัติราชการปีงบประมาณ ๒๕๕๗(สสจ.) ขอให้ทุก สสอ./รพ.สต.ทุกแห่งเตรียมข้อมูลเอกสารรองรับการประเมินด้วย รายละเอียด
ด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีกำหนดเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ ๑ ประกาศเกียรติคุณแก่เหล่ากาชาดจำนวน ๙๗๘ คน ในวันศุกร์ที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ รร.แอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน สอ.สัตหีบขอเชิญเจ้าหน้าที่ SRRT ทุกรพ.สต.ทำหน้าที่สแกนไข้หวัดใหญ่ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม  ในวันศุกร์ที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๒.๐๐ น. ณ บริเวณห้องคอนเวนชั่น เอ รร.แอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน  ***(พร้อมกันที่สสอ.สัตหีบ เวลา ๐๙.๓๐ น. การแต่งกายชุดฟอร์มฟ้า)***

ด่วนที่สุด+++ลการจัดเวรอุบัติเหตุเทศกาลสงกรานต์ปี๕๗ ล่าสุด(ครบแล้ว) +++ดาวน์โหลดรายละเอียด

!!!ด่วนที่สุด!!! รายงานเกิด-ตาย ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๗
มาจากที่ว่าการอำเภอสัตหีบแล้ว จึงขอให้ผู้ที่รับผิดชอบงาน เข้ามาจดรายงานได้ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสัตหีบ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่  ๑๘  เมษายน  ๒๕๕๗

ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานควบคุมโรค  ดำเนินการสุมสำรวจและเฝ้าระวังบังคับใช้กฏหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกกอฮอล์พ.ศ.๒๕๕๑ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยสำรวจการขายสุราในสถานที่ห้ามขาย (ปั๊มน้ำมัน/สวนสาธารณสะ)  และร้านค้าในชุมชนที่ขายในเวลาที่ห้ามขายนวันที่ ๑๑ - ๑๓ เมษายน ๒๕๕๗ ตามแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมนี้ ดาวน์โหลดที่นี่ และให้รายงานผลการสำรวจกลับมาที่สสอ.สัตหีบได้ทางอีเมล อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน /ทางห้องงานนายขจรพงศ์  นครเมือง  หรือทางโทรศัพท์ ๐๘๘-๐๑๑๔๖๑๑ ภายในเวลา ๑๘.๐๐ น. ของวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๗ เพื่อรวบรวมรายงานส่งให้สสจ.ชลบุรีต่อไป

เรียนผอ.รพ.สต.ทุกแห่งและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกท่าน เนื่องจากในเดือนเมษายนของทุกปีจะมีเทศกาลวันสงกรานต์ ซึ่งจะมีการเดินทางของประชาชนเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น ขอให้หน่วยบริการสาธารณสุขทุกแห่งเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และจัดบุคลากรอยู่เวรรักษาพยาบาล พร้อมพิจารณาส่ง จนท.สาธารณสุขเข้าร่วมจุดบริการประชาชนกับภาคส่วนอื่น(เต็นท์) จำนวน ๒ จุด คือ หน้าบ้านสหชัย(๗๐๐ไร่) และหน้าเทศบาลนาจอมเทียน วันละ ๓ ผลัด(เช้า บ่าย ดึก) ผลัดละ ๒ คน เริ่มตั้งแต่เวรดึกวันที่ ๑๐ เม.ย.๕๗ - เวรบ่ายวันที่ ๑๗ เม.ย.๕๗ รวมเวลา ๗ วัน ขอให้ส่งเวรได้ที่คุณเตือนใจ (ทุกช่องทาง) ภายในวันศุกร์ ที่ ๔ เม.ย.๕๗ และจะแจ้งผลการจัดในวัน จันทร์ที่ ๗ เม.ย.๕๗

รายละเอียดกีฬาสาธารณสุข 57 ดาวน์โหลดที่นี่

ด่วนที่สุด+++เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกท่าน ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประจำเดือน ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา  ๑๓.๓๐ น.ณ ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสัตหีบ

ขอความร่วมมือ!!! ผู้รับผิดชอบงานคุ้มครอง ทุกรพ.สต. ลงข้อมูลด้าน
อาหารปลอดภัยรายไตรมาส (มค.57-มีค.57) เพื่อรวบรวมส่งให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรีต่อไป ดูรายละเอียดแบบฟอร์มได้ที่ ห้องงานคุณดลนภา (สุภจิรา)และส่งให้ สสอ.สัตหีบ ภายในวันที่ 3 เมษายน 2557

ด่วน!!!...อความร่วมมือทุกรพ.สต.ลงข้อมูลความครอบคลุมวัคซีนตั้งแต่เดือนตุลาคม 56 - มกราคม 57 ตามแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมนี้ เพื่อนำส่งให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรีต่อไป ส่งภายในวันที่ 25 มี.ค.57 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่นี่

!!!ด่วนที่สุด!!! รายงานเกิด-ตาย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
มาจากที่ว่าการอำเภอสัตหีบแล้ว จึงขอให้ผู้ที่รับผิดชอบงาน เข้ามาจดรายงานได้ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสัตหีบ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่  ๑๑  มีนาคม  ๒๕๕๗

อเชิญทีม SRRT เข้าร่วมประเมินความชุกของลูกน้ำยุงลายและสำรวจด้านสิ่งแวดล้อมภายในโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  ในวันพฤหัสที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๗  ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป (เตรียมไฟฉายมาด้วยและพร้อมกันที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสัตหีบ เวลา ๐๙.๐๐ น.)

ปฏิทินการปฏิบัติงานและบักทึกข้อมูล JHCIS ให้สอดคล้องการรับส่งราย ๒๑/๔๓ แฟ้ม ดาวน์โหลด

ขอความร่วมมือ รพ.สต.ทุกแห่ง ดำเนินการประเมินตนเองตามแบบประเมินตำบลจัดการสุขภาพ ประจำปี ๒๕๕๗ และจัดส่งผลการประเมินตนเองให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสัตหีบ ภายในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ดาวน์โหลด
แนวทางและขั้นตอนการบันทึก Well Child Clinic (WCC) By Aun Siri  ดาวน์โหลด
ขอความร่วมมือทุกรพ.สต.แจ้งเตือนและเฝ้าระวังการระบาดของโรคสุกใส  ในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ตามแบบฟอร์มที่แจ้ง(ในลิ้นชักสสอ.) ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการระบาดของโรคต่อไป

ตัวชี้วัดและรายละเอียดคำนิยาม ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ รายละเอียดโหลดๆ

ประชากรเป้าหมายปีงบประมาณ ๒๕๕๗ แยกตาม Type area +กลุ่มอายุ+หน่วยบริการ โหลดๆได้ที่่ห้องงานคุณเตือนใจ


ขอให้รพ.สต.ทุกแห่งรายงานข้อมูลการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา (รง.506) ทุกวันศุกร์  ตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไป เนื่องจากสสจ.ชลบุรีให้สสอ.ทุกแห่งรายงานข้อมูล 506 ทุกวันจันทร์  เพื่อความรวดเร็วและทันเวลาในการส่งข้อมูลให้สำนักระบาดวิทยาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป

มาตรฐาน 43 แฟ้ม ดาวน์โหลด

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 23 เมษายน 2014 เวลา 09:34 น.)

 
>>> ผู้บริหาร

นายกิตติวัฒน์ สกุลวัฒนานนท์

สาธารณสุขอำเภอสัตหีบ

>>>Web site ที่น่าสนใจ