หน้าแรก
>>> เวลา
สมาชิกเข้าสู่ระบบlogin ไม่ได้ ติดต่อ คุณเตือนใจ 0895773182
ผู้เข้าชม
เรามี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฝากความคิดถึง

>>>เงินๆทองๆ>>>

>>>มุม ชิว ชิว>>>

ไปเที่ยวสัตหีบดีกว่าsattahipbeach.com

 

แจ้งขอเชิญประชุมโครงการ อสม.ปปช. ดูหนังสือเชิญที่นี่
!!!ด่วน!!! ขอให้ทุกรพ.สต.ดาวน์โหลดแบบรายงาน dTC2 สำหรับรายงานผลการฉีดวัคซีนรณรงค์ป้องกันโรคคอตีบ  เพื่อรายงานกลับมายังสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสัตหีบทุกวันพุธของสัปดาห์จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2558 ดาวน์โหลดที่นี่


เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง กรุณาตรวจสอบเวรการปฏิบัติงานจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ ที่ห้องงาน ดลนภา

!!!ด่วนที่สุด!!! แจ้งรายงานเกิด-ตาย ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๗ มาจากที่ว่าการอำเภอสัตหีบแล้ว ขอให้ผู้ที่รับผิดชอบงาน เข้ามาจดรายงานได้ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสัตหีบ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่  ๑๒  มกราคม  ๒๕๕๘


"ด่วนที่สุด" เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกท่าน
ขอเชิญเข้าร่วม ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ ในวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๘
เวลา  ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๒ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
นาจอมเทียน โดยพร้อมเพียงกัน

แจ้้งแนวทางการบริหารงบค่าใช้จ่ายบริการแพทย์แผนไทย เขต ๖ ระยอง ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ดาว์โหลดที่นี่

สรุปตารางเวรปฏิบัติงานเฝ้าระวังการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 นะครับ   ดาวน์โหลดที่นี่

!!!ด่วนที่สุด!!! ขอเชิญเจ้าหน้าที่งานควบคุมโรคติดต่อจากทุก รพ.สต.เข้าร่วมประชุมทีม SRRT ในวันที่ 26 ธันวาคม 2557 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสัตหีบ เพื่อรับทราบสถานการณ์ของโรคไข้เลือดออกและเตรียมการรณรงค์ฉีดวัคซีนคอตีบ - บาดทะยัก ในปี 2558

!!!ด่วนที่สุด!!! แจ้งรายงานเกิด-ตาย ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๗ มาจากที่ว่าการอำเภอสัตหีบแล้ว ขอให้ผู้ที่รับผิดชอบงาน เข้ามาจดรายงานได้ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสัตหีบ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่  ๑๒  ธันวาคม  ๒๕๕๗

"ด่วนที่สุด" เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกท่าน
ขอเชิญเข้าร่วม ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ ในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗
เวลา  ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๒ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
บ้านโค้งวันเพ็ญ โดยพร้อมเพียงกัน

ประชากรเป้าหมายปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ดาวน์โหลด

มาตรฐาน 43 แฟ้ม ดาวน์โหลด

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 26 มกราคม 2015 เวลา 11:28 น.)

 
>>> ผู้บริหาร

นายกิตติ บุญรัตนเนตร

สาธารณสุขอำเภอสัตหีบ

>>>Web site ที่น่าสนใจ