หน้าแรก
>>> เวลา
สมาชิกเข้าสู่ระบบlogin ไม่ได้ ติดต่อ คุณเตือนใจ 0895773182
ผู้เข้าชม
เรามี 3 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฝากความคิดถึง

>>>เงินๆทองๆ>>>

>>>มุม ชิว ชิว>>>

ไปเที่ยวสัตหีบดีกว่าsattahipbeach.com

 

"ด่วน" แจ้งขอเชิญประชุมการถอดบทเรียน ตำบลจัดการสุขภาพดีวิสาหกิจชุมชนยั่งยืน ปี 2557 ตำบลเป้าหมาย ได้แก่ นาจอมเทียน บางเสร่ พลูตาหลวง ในวันที่ 21กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00 น.ถึง 16.30 น. ณ ห้องประชุมตำหนักน้ำ โรงแรมชลอินเตอร์ อ.เมือง จ.ชลบุรี ผู้เข้าร่วมประชุม อสม.ตำบลเป้าหมายตำบลละ 2 คน เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานตำบลละ1คน จนท.รับผิดชอบงานอำเภอละ1คน รถออกจาก สสอ.เวลา 7.30 น.
"ด่วนที่สุด" เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกท่าน
ขอเชิญเข้าร่วม ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ ในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา  ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเตาถ่าน

!!!ด่วนที่สุด!!! รายงานเกิด-ตาย ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๗
มาจากที่ว่าการอำเภอสัตหีบแล้ว ขอให้ผู้ที่รับผิดชอบงาน เข้ามาจดรายงานได้ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสัตหีบ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่  ๑๘  กรกฎาคม  ๒๕๕๗

"ด่วนที่สุด" ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานโรงเรียน อย.น้อย ทุกแห่ง ติดตามแบบประเมินโรงเรียน อย.น้อย (เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ) จากโรงเรียนที่เข้ารับการอบรมเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2557 ณ ศรีราชา ติดตามแบบประเมินกับครู อย.น้อย และให้รวบรวมส่ง สสอ.สัตหีบ ภายในวันที่ 8 กรกฎาคม 2557 แบบฟอร์มสามารถดาวน์โหลดได้ที่ห้องงานคุณดลนภา

"ด่วนที่สุด" เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกท่าน
ขอเชิญเข้าร่วม ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ ในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา  ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสัตหีบ

!!!ด่วนที่สุด!!! ขณะนี้อบจ.ชลบุรีได้จัดสรรอุปกรณ์การป้องกันและควบคุมไข้เลือดออกประจำปี 2557 มาให้แล้ว  และขอให้ทุกรพ.สต.แจ้งอปท.ในพื้นที่  มารับอุปการณ์ดังกล่าวได้ที่ อบต.พลูตาหลวง โดยจัดสรรให้ทุกหน่วยงานทั้งรพ.สต./อปท.และโรงพยาบาล  ก่อนมารับอุปกรณ์ดังกล่าวให้โทรประสานนายขจรพงศ์  นครเมือง เบอร์ 088-0114611 จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน...

!!!ด่วนที่สุด!!! รายงานเกิด-ตาย ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๗
มาจากที่ว่าการอำเภอสัตหีบแล้ว ขอให้ผู้ที่รับผิดชอบงาน เข้ามาจดรายงานได้ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสัตหีบ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่  ๑๓  มิถุนายน  ๒๕๕๗

รียน ผอ.รพ.สตทุกแห่งและผู้รับผิดชอบงาน สสอ.ทุกท่าน เพื่อเป็นการรองรับการตรวจคุณภาพงานงานจาก สสจ.ชลบุรี ในวันที่ 6 มิ.ย.57(นำเสนอ)และวันที่ 10 ก.ค.57(ออกตรวจเอกสารที่หน่วยบริการ) จึงขอให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการดังนี้ 1.สรุปผลงานตามตัวชี้วัด และ 2.สรุปแผนงานโครงการ ส่งให้คุณเตือนใจภายในวันที่ 30 พ.ค. 57

รายชื่อนักกีฬาฮาเฮ+++รับทราบ+++ :ซ้อมมั้ยครับ โหลดๆ
ขอเชิญทีม SRRT เข้าร่วมประเมินความชุกลูกน้ำยุงลายในโรงพยาบาลสิริกิติ์ ครั้งที่ ๒  ในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗  เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป (นัดเจอกันที่สสอ.สัตหีบ เวลา ๐๘.๔๕ น.)

!!!ด่วนที่สุด!!! ด้วยมูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ (FAR) ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปบทเรียนการทำงานด้านสุขภาพและสังคมที่เกี่ยวข้องกับแรงงานข้ามชาติ  ในวันที่ 14 -15 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมจามจุรี  สวนนงนุช ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  จึงขอเชิญเจ้าหน้าที่จากรพ.สต.บางเสร่และรพ.สต.แสมสาร แห่งละ 1 ท่าน เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

!!!ด่วนที่สุด!!! รายงานเกิด-ตาย ประจำเดือน เมษายน ๒๕๕๗
มาจากที่ว่าการอำเภอสัตหีบแล้ว จึงขอให้ผู้ที่รับผิดชอบงาน เข้ามาจดรายงานได้ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสัตหีบ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่  ๑๖  พฤษภาคม  ๒๕๕๗

"ด่วนที่สุด" เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกท่าน ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประจำเดือน ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ ในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา  ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสัตหีบ

ขอเชิญทีม SRRT เข้าร่วมประเมินความชุกลูกน้ำยุงลายในพื้นที่ตำบลสัตหีบ (เขตรับผิดชอบของรพ.สต.เตาถ่านและรพ.สต.เขาคันธมาทน์) ในวันอังคารที่  6 พฤษภาคม 2557  เวลา 09.00 น.  เป็นต้นไป (เจอกันที่รพ.สต.เตาถ่าน)

ด้วยสคร.3 ได้จัดทำโครงการสำรวจความพิการ ปัญหาเศรษฐกิจ สังคมของผู้ประสบปัญหาจากโรคเรื้อน ปี 2557 เพื่อสำรวจความพิการ  และความต้องการจำเป็นในการฟื้นฟูสภาพผู้ประสบปัญหาจากโรคเรื้อนจึงขอความร่วมมือรพ.สต.สำรวจสภาพความพิการและยืนยันที่อยู่ผู้ป่วยโรคเรื้อน  หากพบผู้ป่วยให้สำรวจความพิการตามแบบฟอร์มสำรวจ 8 ข้อ แต่ถ้าหากไม่พบผู้ป่วยหรือผู้ป่วยย้ายที่อยู่ให้ลงในแบบรายชื่อที่แนบมาพร้อมนี้ ***ดาวน์โหลดที่นี่*** และส่งกลับมายังสสอ.สัตหีบ ภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 (หากในแบบรายชื่อไม่มีที่อยู่ผู้ป่วยให้ค้นหารายชื่อจากโปรแกรม JHCIS ถ้าไม่พบให้แจ้งกลับมายังสสอ.สัตหีบที่นายขจรพงศ์  นครเมือง อีกครั้ง)

ขอเชิญทีม SRRT เข้าร่วมประชุมประจำเดือนเมษายน นวันที่ 25 เมษายน 2557  ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป  ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสัตหีบ จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน....

"ระชาสัมพันธ์" โรงพยาบาลสัตหีบ กม.๑๐ ได้จัดกิจกรรมรดน้ำขอพร
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตหีบ กม.๑๐ และ สาธารณสุขอำเภอสัตหีบ
นวันศุกร์ที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ขอเชิญ ผอ.รพ.สต. เจ้าหน้าที่และลูกจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ได้จัดพิธีสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรีและผู้สูงอายุ ในวันจันทร์ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๗ ณ ลานอเนกประสงค์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี เวลา ๑๓.๓๐ น. ขอเชิญ ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เข้าร่วมพิธีตามวันและเวลาดังกล่าว
โดยมีรถออกจาก สสอ.สัตหีบ เวลา ๑๐.๐๐ น.

กรอบระยะเวลา และหลักเกณฑ์การประเมินผลงานปฏิบัติราชการปีงบประมาณ ๒๕๕๗(สสจ.) ขอให้ทุก สสอ./รพ.สต.ทุกแห่งเตรียมข้อมูลเอกสารรองรับการประเมินด้วย รายละเอียด
ด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีกำหนดเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ ๑ ประกาศเกียรติคุณแก่เหล่ากาชาดจำนวน ๙๗๘ คน ในวันศุกร์ที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ รร.แอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน สอ.สัตหีบขอเชิญเจ้าหน้าที่ SRRT ทุกรพ.สต.ทำหน้าที่สแกนไข้หวัดใหญ่ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม  ในวันศุกร์ที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๒.๐๐ น. ณ บริเวณห้องคอนเวนชั่น เอ รร.แอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน  ***(พร้อมกันที่สสอ.สัตหีบ เวลา ๐๙.๓๐ น. การแต่งกายชุดฟอร์มฟ้า)***

ด่วนที่สุด+++ลการจัดเวรอุบัติเหตุเทศกาลสงกรานต์ปี๕๗ ล่าสุด(ครบแล้ว) +++ดาวน์โหลดรายละเอียด

!!!ด่วนที่สุด!!! รายงานเกิด-ตาย ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๗
มาจากที่ว่าการอำเภอสัตหีบแล้ว จึงขอให้ผู้ที่รับผิดชอบงาน เข้ามาจดรายงานได้ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสัตหีบ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่  ๑๘  เมษายน  ๒๕๕๗

ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานควบคุมโรค  ดำเนินการสุมสำรวจและเฝ้าระวังบังคับใช้กฏหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกกอฮอล์พ.ศ.๒๕๕๑ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยสำรวจการขายสุราในสถานที่ห้ามขาย (ปั๊มน้ำมัน/สวนสาธารณสะ)  และร้านค้าในชุมชนที่ขายในเวลาที่ห้ามขายนวันที่ ๑๑ - ๑๓ เมษายน ๒๕๕๗ ตามแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมนี้ ดาวน์โหลดที่นี่ และให้รายงานผลการสำรวจกลับมาที่สสอ.สัตหีบได้ทางอีเมล อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน /ทางห้องงานนายขจรพงศ์  นครเมือง  หรือทางโทรศัพท์ ๐๘๘-๐๑๑๔๖๑๑ ภายในเวลา ๑๘.๐๐ น. ของวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๗ เพื่อรวบรวมรายงานส่งให้สสจ.ชลบุรีต่อไป

เรียนผอ.รพ.สต.ทุกแห่งและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกท่าน เนื่องจากในเดือนเมษายนของทุกปีจะมีเทศกาลวันสงกรานต์ ซึ่งจะมีการเดินทางของประชาชนเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น ขอให้หน่วยบริการสาธารณสุขทุกแห่งเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และจัดบุคลากรอยู่เวรรักษาพยาบาล พร้อมพิจารณาส่ง จนท.สาธารณสุขเข้าร่วมจุดบริการประชาชนกับภาคส่วนอื่น(เต็นท์) จำนวน ๒ จุด คือ หน้าบ้านสหชัย(๗๐๐ไร่) และหน้าเทศบาลนาจอมเทียน วันละ ๓ ผลัด(เช้า บ่าย ดึก) ผลัดละ ๒ คน เริ่มตั้งแต่เวรดึกวันที่ ๑๐ เม.ย.๕๗ - เวรบ่ายวันที่ ๑๗ เม.ย.๕๗ รวมเวลา ๗ วัน ขอให้ส่งเวรได้ที่คุณเตือนใจ (ทุกช่องทาง) ภายในวันศุกร์ ที่ ๔ เม.ย.๕๗ และจะแจ้งผลการจัดในวัน จันทร์ที่ ๗ เม.ย.๕๗

รายละเอียดกีฬาสาธารณสุข 57 ดาวน์โหลดที่นี่

ด่วนที่สุด+++เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกท่าน ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประจำเดือน ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา  ๑๓.๓๐ น.ณ ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสัตหีบ

ขอความร่วมมือ!!! ผู้รับผิดชอบงานคุ้มครอง ทุกรพ.สต. ลงข้อมูลด้าน
อาหารปลอดภัยรายไตรมาส (มค.57-มีค.57) เพื่อรวบรวมส่งให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรีต่อไป ดูรายละเอียดแบบฟอร์มได้ที่ ห้องงานคุณดลนภา (สุภจิรา)และส่งให้ สสอ.สัตหีบ ภายในวันที่ 3 เมษายน 2557

ด่วน!!!...อความร่วมมือทุกรพ.สต.ลงข้อมูลความครอบคลุมวัคซีนตั้งแต่เดือนตุลาคม 56 - มกราคม 57 ตามแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมนี้ เพื่อนำส่งให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรีต่อไป ส่งภายในวันที่ 25 มี.ค.57 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่นี่

!!!ด่วนที่สุด!!! รายงานเกิด-ตาย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
มาจากที่ว่าการอำเภอสัตหีบแล้ว จึงขอให้ผู้ที่รับผิดชอบงาน เข้ามาจดรายงานได้ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสัตหีบ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่  ๑๑  มีนาคม  ๒๕๕๗

อเชิญทีม SRRT เข้าร่วมประเมินความชุกของลูกน้ำยุงลายและสำรวจด้านสิ่งแวดล้อมภายในโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  ในวันพฤหัสที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๗  ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป (เตรียมไฟฉายมาด้วยและพร้อมกันที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสัตหีบ เวลา ๐๙.๐๐ น.)

ปฏิทินการปฏิบัติงานและบักทึกข้อมูล JHCIS ให้สอดคล้องการรับส่งราย ๒๑/๔๓ แฟ้ม ดาวน์โหลด

ขอความร่วมมือ รพ.สต.ทุกแห่ง ดำเนินการประเมินตนเองตามแบบประเมินตำบลจัดการสุขภาพ ประจำปี ๒๕๕๗ และจัดส่งผลการประเมินตนเองให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสัตหีบ ภายในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ดาวน์โหลด
แนวทางและขั้นตอนการบันทึก Well Child Clinic (WCC) By Aun Siri  ดาวน์โหลด
ขอความร่วมมือทุกรพ.สต.แจ้งเตือนและเฝ้าระวังการระบาดของโรคสุกใส  ในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ตามแบบฟอร์มที่แจ้ง(ในลิ้นชักสสอ.) ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการระบาดของโรคต่อไป

ตัวชี้วัดและรายละเอียดคำนิยาม ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ รายละเอียดโหลดๆ

ประชากรเป้าหมายปีงบประมาณ ๒๕๕๗ แยกตาม Type area +กลุ่มอายุ+หน่วยบริการ โหลดๆได้ที่่ห้องงานคุณเตือนใจ


ขอให้รพ.สต.ทุกแห่งรายงานข้อมูลการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา (รง.506) ทุกวันศุกร์  ตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้นไป เนื่องจากสสจ.ชลบุรีให้สสอ.ทุกแห่งรายงานข้อมูล 506 ทุกวันจันทร์  เพื่อความรวดเร็วและทันเวลาในการส่งข้อมูลให้สำนักระบาดวิทยาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป

มาตรฐาน 43 แฟ้ม ดาวน์โหลด

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 17 กรกฏาคม 2014 เวลา 14:57 น.)

 
>>> ผู้บริหาร

นายกิตติ บุญรัตนเนตร

สาธารณสุขอำเภอสัตหีบ

>>>Web site ที่น่าสนใจ